Image

SweArc

Sweden Autonomous Robot Challenge

Tävlingen

SweArc är tävlingen som låter studenter och ingenjörer utveckla framtidens teknik.
Lagens utmaning är att bygga robotar som kan hjälpa människor i deras vardag, i skolan eller på jobbet.
Tävlingen har årligen ett tema med fokus på en samhällsnytta.
Temat för SweArc 2016 är transporter och resor.

Image
Vetenskaplig bredd

Grupper med många olika kompetenser når större framgång än grupper med ensidig kompetens. Just robotik är ett väldigt brett område där det krävs specialistkunskap inom flera områden, alltifrån datorseende till mekanik och elektronik. Men också andra områden som många missar, som interaktionsdesign och beteendevetenskap är viktigt när man skapar en robot.

Tävlingen kommer att innehålla moment av människa-maskin-interaktion och då vore det bra med kunskap inom kognitionsvetenskap och psykologi. Vi vet också av erfarenhet att lag med blandade bakgrunder löser problem på ett bättre sätt eftersom de har fler infallsvinklar.

Vi vill attrahera nyanlända till lagen för att de snabbare ska få in en fot på arbetsmarknaden. Många som kommer till Sverige är högskoleutbildade ingenjörer och skulle kunna delta i tävlingen för att företag i regionen ska få ett bevis på vad de klarar av! Vi tror att de skulle kunna bidra mycket med sin tid och kompetens till lagen, istället för att sitta på en förläggning och sakna sysselsättning.


Image
Teknisk höjd

SweArc sticker ut från många andra nationella robottävlingar genom sin tekniska höjd. Deltagarna förväntas bygga avancerade autonoma robotar som klarar sig med begränsad mänsklig styrning. Tävlingsmomenten är objektiva och följer tydliga poängprotokoll med konkreta uppgifter att lösa. De tävlande lagen får tydliga mål att arbeta mot. Utöver det finns det inga begränsningar i hur man löser själva uppgiften.

Tävlingen lockar de allra bästa ingenjörerna att använda den senaste tekniken. Sverige behöver fler innovativa företag och ett av våra mål är att den teknik som utvecklas under tävlingen kan knoppas av till nya bolag och driva teknikutvecklingen framåt.

Image
Samverkan

Ett syfte med tävlingen är att stärka samverkan mellan näringslivet och akademin. Vi ger möjlighet till företag som normalt sett konkurrerar på en global marknad att arbeta i gemensamma projekt för att hitta mervärden. Om vi låter forskare som i vanliga fall konkurrerar om forskningsmedel att arbeta mot samma mål skapas potential för att driva utvecklingen framåt. Vi tror på att låta akademi och företag mötas. I SweArc tävlar företag och studenter mot varandra, vilket innebär goda möjligheter för studenter att knyta kontakter hos potentiella arbetsgivare och företagen en möjlighet att hitta rätt kandidater att rekrytera.

Image